ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ

10.03.2013 15:00

 

    

 

Na realizaci aktivit spolku jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně, z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

Děkujeme za finanční příspěvky.