O nás

Pravidelně pořádáme  různé  kulturní, sportovní  a společenské akce pro handicapované spoluobčany, ale i pro veřejnost a tak chceme přispět k integraci handicapovaných lidí do společnosti a také k poznání handicapovaných mezi sebou.

Pravidelně připravujeme pro naše klienty:

VZDĚLÁVACÍ  ODPOLEDNE 

Pondělí  - středa od 13.00 do 17.30 hod.

Každé odpoledne bude probíhat jiná činnost, dle přání a požadavků klientů, zaměřujeme se na rozvoj rukodělných, domácích a samoobslužných prací

( vaření, šití, výroba dárkových předmětů apod.), ale také na rozvoj dalšího vzdělání klientů ( exkurze, výstavy, besedy, přednášky, doplnění znalosti, poradenství)

 

ZÁJMOVÉ ODPOLEDNE

Pondělí – středa od 13.00 do 17.30 hod.

Nabízíme tyto kroužky:

Taneční kroužek :  zaměření na výuku základů tanců, ale i na vlastní taneční sestavy.

Hudební kroužek:  zpívání při kytaře s použitím různých hudebních nástrojů.

Cvičení: kroužek je zaměřený na tělesný rozvoj klientů, hry a relaxační cviky.

Výtvarný kroužek: rukodělné práce zaměřené na různé techniky a materiály.

Počítače:  práce s PC – Word, Excel, internet, email.

Kroužek relaxační: masáže s relax. hudbou

Čtvrteční, páteční a sobotní večery jsou věnovány kultuře, spolu s klienty, navštěvujeme  různé kulturní a společenské akce (kino, divadlo, bazén,wellness, taneční kluby apod.

Připravili jsme  -    taneční večery s výukou tance – pravidelně jednou měsíčně, akce se účastní nejen postižení lidé, ale i jejich kamarádi, rodiče a přátelé, návštěvnost akce bývá  kolem 60 lidí, návštěvníci se učí základům společenských tanců, mohou si zasoutěžit apod.

letní pobyty – pravidelné ozdravné pobyty, pořádané 1x až 2x do roka, zaměřené na  sportovní a kulturní vyžití

karaoke pro handicapované - pořádáme, kromě tanečního večera s výukou tance,  večer či odpoledne zaměřené na pobavení nejen  handicapovaných, ale i široké veřejnosti, kde jsou připravena různá vystoupení, představují se zde členové, kteří navštěvují kroužky a odpolední klub  při z.s. Tak pojď s náma a tak prezentují svoji činnosti (hudební, taneční kroužek apod.)

výlety do okolí Plzně, víkendové pobyty např. v obci Pivoň,  v Bečově nad Teplou, Starý Plzenec

  •                 pravidelné plavání,
  •                bowling,wellnes apod.
  •  
  •                 ples z.s. Tak pojď s náma
  •                 v roce 2012 jsme založili kapelu, jejímiž členy jsou klienti sdružení a jejich přátelé

Vystupujeme na různých kulturních akcích, např. v DOSP Nováček apod.

 

Spolupracujeme s dobrovolníky – tanečníky, kteří nám vedou výuku tanečních při pravidelných tanečních večerech, např. pan Stanislav Tolinger,  s hudební skupinou Arraband, S domovem pro osoby se zdravotním postižením Nováček.

 

O našich akcích informujeme veřejnost na výlepních plochách ve městě, v Plzeňském deníku, na www stránkách sociálních služeb města Plzně a v jejich zpravodaji.

        

                  

Zapsaný spolek Tak pojď s náma se snaží o zpříjemnění a zkvalitnění života mladých lidí s postižením, chceme nabídnout mladým handicapovaným co nejvíce možností, jak smysluplně využít svůj volný čas a tak  využít i rozvíjet své získané dovednosti.

Historie projektu