STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

13.03.2013 14:39

Na realizaci aktivit spolku jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně.